Chưa được phân loại

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 40 doanh nghiệp niêm yết trong tháng 7/2020

TCH, VNT, CDR, ST8, AMC, DPC, DHP, ICT, BRS, THR, RAT, LWS, CAG, L18, TVU, PPY, HEG, SAC, VGC, PTB, SVI, TNA, CMN, TET, BDG, HMC, LBC, DSV, POB, MTH, BMC, HCM, IMP, CPH, ADP, ABC, HAS, SGS, THB, BNW vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

 • CTCP Tài chính Hoàng Huy (TCH): Ngày 10/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 5,5% (01 cổ phiếu nhận 550 đồng). Thời gian thanh toán 10/8/2020.
 • CTCP giao nhận vận tải ngoại Thương (VNT):Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2020.
 • CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai (CDR):Ngày 1/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 14/7/2020.
 • CTCP Siêu Thanh (ST8): ngày 8/7 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 28/7/2020.
 • CTCP Khoáng sản Á Châu (AMC):Ngày 16/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2020.
 • CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC): Ngày 20/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 12019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 18/8/2020.
 • CTCP Điện cơ Hải Phòng (DHP): Ngày 10/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 22/7/2020.
 • CTCP Viễn thông Tin học Bưu điện (ICT):Ngày 3/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2020.
 • CTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa (BRS):Ngày 9/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 14% (01 cổ phiếu nhận 1.400 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2020.
 • CTCP Đường sắt Thuận Hải (THR):Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10,6% (01 cổ phiếu nhận 1.060 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2020.
 • CTCP Vận tải và thương mại đường sắt (RAT): Ngày 30/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2020.
 • CTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai (LWS): Ngày 1/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5,3% (01 cổ phiếu nhận 530 đồng). Thời gian thanh toán 20/7/2020.
 • CTCP Cảng An Giang (CAG):Ngày 3/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 2,187% (01 cổ phiếu nhận 218,7 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2020.
 • CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (L18):Ngày 6/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2020.
 • CTCP Công trình đô thị Trà Vinh (TVU):Ngày 6/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 4/8/2020.
 • CTCP Xăng dầu dầu khí Phú Yên (PPY):Ngày 3/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 17/7/2020.
 • CTCP Tư vấn xây dựng Thủy lợi II (HEC): Ngày 8/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng). Thời gian thanh toán 22/7/2020.
 • CTCP Xếp dỡ và dịch vụ Cảng Sài Gòn (SAC):Ngày 3/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 17/7/2020.
 • Tổng Công ty CP Viglacera (VGC): Ngày 8/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 20/7/2020.
 • CTCP Phú Tài (PTB):Ngày 14/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 20/8/2020.
 • CTCP Bao bì Biên Hòa (SVI):Ngày 10/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/7/2020.
 • CTCP Tập đoàn Thiên Nam (TNA):Ngày 9/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 22/7/2020.
 • CTCP Lương thực thực phẩm Colusa – Miliket (CMN): Ngày 6/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 31,68% (01 cổ phiếu nhận 3.168 đồng). Thời gian thanh toán 15/7/2020.
 • CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET):Ngày 6/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2020.
 • CTCP May mặc Bình Dương (BDG):Ngày 7/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2019 và bổ sung cổ tức năm 2016 bằng tiền tổng tỷ lệ 25% (01 cổ phiếu nhận 2.500 đồng), trong đó tạm ứng cổ tức đợt 3/2019 tỷ lệ 10% và bổ sung cổ tức năm 2016 tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 17/7/2020.
 • CTCP Kim khí Tp HCM – VnSteel (HMC):Ngày 10/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 20/7/2020.
 • CTCP Thương mại – Đầu tư Long Biên (LBC): Ngày 10/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 9,5% (01 cổ phiếu nhận 950 đồng). Thời gian thanh toán 22/7/2020.
 • CTCP Đường sắt Vĩnh Phú (DSV):Ngày 6/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10,5% (01 cổ phiếu nhận 1.050 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2020.
 • CTCP Xăng dầu dầu khí Thái Bình (POB): Ngày 13/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 1,4% (01 cổ phiếu nhận 140 đồng). Thời gian thanh toán 13/8/2020.
 • CTCP Môi trường đô thị Hà Đông (MTH):Ngày 9/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 21/7/2020.
 • CTCP Khoáng sản Bình Định (BMC):Ngày 14/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức nămm 2019 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 27/7/2020.
 • CTCP Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HCM):Ngày 10/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2020.
 • CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP):Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 31/7/2020. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành gần 4,94 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 10%.
 • CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng (CPH):Ngày 6/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 16,4% (01 cổ phiếu nhận 1.640 đồng). Thời gian thanh toán 17/7/2020.
 • CTCP Sơn Á Đông (ADP): Ngày 9/7 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/7/2020.
 • CTCP Truyền thông VMG (ABC): Ngày 9/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 12/8/2020.
 • CTCP Hacisco (HAS): Ngày 15/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 27/7/2020.
 • CTCP Vận tải biển Sài Gòn (SGS): Ngày 8/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 20/7/2020.
 • CTCP Bia Hà Nội – Thanh Hóa (THB):Ngày 10/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 29/7/2020.
 • CTCP Nước sạch Bắc Ninh (BNW): Ngày 6/7 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1% (01 cổ phiếu nhận 100 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2020.

Theo https://zalo.me/856437341817390679

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *